Basismøbler

Basismøbler

Basismøbler – indretning af børnemiljø

Rummenes indretning og møblering skal inspirere børn til udforskning og eksperimenter, så der udvikles nye kompetencer. Med UNIQAs pædagogiske møbler kan I skabe rum i rummet med mulighed for zoneleg, udfordre børnenes sanser og træne børnenes motoriske evner. Det giver bedre rammer for indlæring, udvikling, trivsel og sundhed samt et bedre arbejdsmiljø for de voksne.

I forbindelse med indretningen er det vigtigt at man har alle aspekter med, så børnene møder så mange udfordringer som muligt og i vid udstrækning kan inddrage møblerne på mange måder i deres lege. Sats gerne på mobile og fleksible møbler og variér dem fra rum til rum.

Vores spændende sortiment indeholder bl.a. klatrevægge, lege- og sansemøbler, vægelementer og indendørs legepladser. Det vil medvirke til at I får et godt børnemiljø – såvel æstetisk som fysisk – der stimulerer og udvikler børn.

Alle vores basismøbler er fremstillet af PEFC certificeret træ i bedste kvalitet og alle overholder gældende lovgivning omkring afgasning af formaldehyd mm. Dette er med til at sikre jer og børnene det bedste børnemiljø.

I vil med basis møbler fra UNIQA opnå:

  • Motorisk træning – invester f.eks. i klatrevægge, der udvikler børnenes motorik
  • Udfordring af børnenes sanser – vores lege- og sansemøbler stimulerer alle sanser
  • Kvalitet helt i top – alle møblerne er i den bedste kvalitet
  • Spændende børneunivers – børnene bliver inspireret til udforskning og eksperimenter
  • Godt børnemiljø – både æstetisk og fysisk

Hvis I ønsker inspiration til projekter har vi mange gode referencer.

Med visuelle tegninger er det nemt for både personale og bestyrelse og forældre at få det komplette overblik over den nye indretning. UNIQAs passionerede arkitektteam er klar til at lave løsningsforslag, der visualiserer jeres løsning, inden I skal beslutte jer for at investere. Med de detaljerede arkitekttegninger vil I nemt kunne se den nye indretninger for jer, inden I tager den vigtige beslutning. Kontakt os på 70 21 50 90 for mere information.

Vi ønsker alle det bedste for vores børn. Både vores egne og dem, vi omgiver os med i vores hverdag. En investering i deres dagligdag vil betale sig i det lange løb.